Reglementen

Reglement en planning Skills and Stripes 2022
(De puntentelling wordt nog nagezien let op eventuele wijzigingen)


Deelname:

 • Skills and Stripes is een CR-roofviswedstrijd welke gevist wordt vanuit de boot.
 • De deelnemers hoeven zich niet te kwalificeren voor deelname aan deze wedstrijd.
 • Alle deelnemers vissen met exact dezelfde uitrusting (kunstaas) welke verstrekt zullen worden door de organisatie.

Parcours:

Hoofdkwartier:

 • Horeca gelegenheid, De Banaan  Sluispad 13257 MB Ooltgensplaat
  Goeree-Overflakkee Nederland
 • Zaterdag 18 juni is de dag van de wedstrijd.

Programma:

·          17 juni om 17:00 Online briefing Facebook pagina: regelgeving en voorschriften voor alle deelnemers.

·         06:00 18 juni Aankomst organisatie op De Banaan,  Sluispad 13257 MB Ooltgensplaat.·        

·         06:30 Alle teams verzamelen en gereedmaken voor de boot controle en traileren.  

·         08:30 start van de wedstrijd

·         16:00 finish/einde wedstrijd 
.         18:00 Diner in het restaurant

·         19:00 prijsuitreiking in het restaurant (Horecagelegenheid De Banaan naast de helling)

·         21:00 Einde.

 

CPR:

 • De wedstrijd Skills and Stripes is op basis van Catch Picture Release.
 • Het team dient de Baarzen zelf te vangen.
 • Aansluitend dient een deelnemer van het team de Baars te fotograferen op een door de organisatie verstrekte meetplank.
 • Na het fotograferen dient de roofvis direct en levend te worden teruggezet.

Fotograferen en doorsturen van de vangstfoto’s:

 • Uw telefoon dient te beschikken over de laatste IOS of Android software update!
 • Gedurende de wedstrijddag worden de foto's uitsluitend aangeleverd via de Skills and Stripes Scoring-app.
 • Indien er back-up foto's nodig zijn kan het team deze aanleveren binnen 1 uur na einde wedstrijd. Na de gestelde 60 minuten worden er geen foto´s meer in behandeling genomen.
 • Digitale camera foto's kunnen als back-up direct na afloop van de wedstrijd aangeleverd worden bij de organisatie. Foto´s dienen voorzien te zijn van datum en tijd.
 • Maximaal één Baars per foto op de meetplank.
 • Foto's met Baarzen anders vastgehouden dan voorgeschreven worden uitgesloten van wedstrijdpunten.
 • Foto's met dode en/of met bloed besmeurde Baarzen worden uitgesloten van wedstrijdpunten.
 • De Baars mag uitsluitend van de linkerzijde gefotografeerd worden waarbij de Baars uitsluitend d.m.v. de voorgeschreven methode op de meetplank wordt gehouden.
 • Foto's worden gemaakt in horizontale (liggende) positie.
 • Maximaal één foto per Baars aanleveren.
 • Er is geen maximaal aantal vangsten dat je kunt aanbieden in de Scoring-app.  De Scoring-app zal zelf de 5 grootst aangeleverde vangsten selecteren welke zullen mee tellen voor het klassement en de rest vervalt automatisch.
 • Ieder koppel draagt zelf zorg voor een back-up camera (lege SD kaart)/ smartphone voor de gehele wedstrijd.
 • U kunt in totaal 5 back-up foto’s nemen/aanleveren. Deze foto's kunnen gemaakt worden met camera.
 • De digitale foto’s dienen na afloop van de wedstrijd (binnen 1 uur) aangeleverd te worden bij de organisatie.
 • De digitale camera foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijd.
 • Deelnemers dienen alle foto´s tot minimaal 2 uur na de wedstrijd te bewaren.

Meetplank en waterkaart

 • Eén unieke meetplank en waterkaart wordt na controle van de boot per koppel verstrekt.
 • U dient verplicht gebruik te maken van deze door de organisatie verstrekte meetplank.
 • U betaalt € 25,- borg voor de meetplank en waterkaart.
 • Na inlevering van de meetplank en waterkaart krijgt u het borg bedrag retour.
 • Borg verdeling Meetplank €20 waterkaart €5.

Disciplines:

 • Er mag met maximaal één hengel per persoon gevist worden.
 • Er is een schriftelijke ontheffing om meer dan 2 opgetuigde hengels per deelnemer voor handen te hebben.
 • Er wordt uitsluitend met het door de organisatie vergeven kunstaas gevist tijdens de wedstrijd.
 • Het is niet toegestaan om ander kunstaas dan het door de organisatie verstrekte kunstaas aan boord te hebben.
 • Het is verboden om met meer dan één stuks kunstaas per hengel te vissen.
 • Het is verboden om kunstaas te gebruiken anders dan aan een hengel.
 • Meervoudige haaksystemen zoals: paternosters, haak constructies, etc zijn niet toegestaan.

·         De volgende manieren van vissen zijn toegestaan: driftend vissen, werpend vissen met gebruik van elektromotor, verticalen, diagonalen, vissen met gebruik van een spot-lock functie.

 • Het vissen met dode, levende of delen van aasvissen of andere vormen van natuurlijk aas zijn niet toegestaan tijdens de wedstrijd.
 • Het is verboden om te trollen tijdens de wedstrijd ook is het gebruik van plannerboards niet toegestaan.
 • Het is verboden om externe (vis)lijnen / haaksystemen te bevestigen aan de boot in het algemeen.
 • Ook het gebruik van downriggers is niet toegestaan.

Wedstrijd gedragingen:

 • Deelnemers houden zich ten alle tijden aan het reglement binnenvisserij.
 • Eén koppel bestaat uit 2 deelnemers per boot.
 • De wedstrijd wordt gevist op één dag (18/6/2022).
 • Voor aanvang van de wedstrijd verzamelen de koppels (met boot) zich bij de organisatie op de aangegeven tijd en locatie. Hier volgt een totale boot inspectie.
 • Het is tijdens de wedstrijd verboden zich buiten het aangegeven parcours te begeven, bij een andere boot en/of de kant aan te leggen.
 • Tijdens de wedstrijd is de minimale afstand tussen (vis) boten 100 meter.
 • Er wordt uitsluitend gevist in het aangegeven parcours. (SAS waterkaart)
 • Bij slechte weersvoorspellingen bepaalt de organisatie ter plekke een alternatief programma (uiterst geval annulering wedstrijddag).
 • De organisatie kan voor of tijdens de wedstrijddag besluiten eerder te stoppen. De organisatie bepaalt dan of deze vistijd wordt ingehaald of niet.

 

Puntentelling:

 • De punten worden verdiend als koppel/team.
 • U dient 5 baarzen te vangen voor het eindklassement. De teams met "5 Baarzen" winnen altijd van teams die hun 5 Baarzen niet compleet hebben ongeacht of de gevangen Baarzen van die teams groter zijn.
 • Wanneer je als team de 5 baarzen gevangen hebt ontvang je 1000 bonuspunten.
 • De punten worden bepaald door de lengte van de Baars. (1 punt per centimeter)
 • Centimeters worden op een heel afgerond (32,4cm< = 32cm / 32,5cm> = 33cm
 • De 5 grootste baarzen tellen voor het eindklassement.
 • Vissen onder de minimum maat dienen direct & levend te worden teruggezet.
 • Baars: minimum maat: 30 cm
 • Het Skills and Stripes eindklassementsoverzicht zal altijd leidend zijn.  

Ranking van de vissoorten:

 • U dient minimaal 5 baarzen te vangen om in het klassement opgenomen te kunnen worden.
 • Bij gelijke aantallen & centimeters tellen eerst de drie grootste baarzen, al volgens de 4de en opvolgend de 5de Baars.

Gedragingen, verboden en verplichtingen:

 • Deelnemers die in het bezit zijn van een "snelle" visboot dienen in het bezit te zijn van een geldig vaarbewijs en minimaal 18 jaar oud te zijn.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd in de gebieden te vissen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd (zonder overleg organisatie) van deelnemer en/of koppel te wisselen.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd vissen te doden en/of mee te nemen.
 • Het is verboden om zowel voor als tijdens de wedstrijd lok voederen / natuurlijke aassoorten te gebruiken (voeren) om de vis te lokken.
 • Het is verboden om door derden lok voederen / natuurlijke aassoorten te laten gebruiken (voeren) om de vis te lokken naar stekken t.b.v. deelnemers.
 • Het is verboden om voor & tijdens de wedstrijd vissen te bewaren middels stringers, visbunnen, bewaarzakken en/of leefnetten.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd gebruik te maken van lip grippers.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd (en resterende dagen) afval in het water te deponeren.
 • Per boot moet minimaal één kniptang en één onthaaktang aanwezig zijn.
 • De deelnemende visboten dienen wettelijk gekeurd en uitgerust (boot registratie nummer) te zijn conform de wettelijke (Nederlandse) regelgeving. (Zie Binnenvaartpolitiereglement 2013)
 • Het is verplicht om tijdens het staand varen/vissen een reddingsvest te dragen.
 • Het is verboden om buiten het hoofdwater harder te varen dan 20 km per uur.
 • Het is verboden om zich tijdens de wedstrijd binnen een bereik van 150 meter van lokale vissers, watersporters en / of derden te begeven.

 

Veiligheid:

 • De deelnemende visboten dienen geschikt te zijn om in te kunnen varen/vissen op groot water.
 • Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 • Per opvarende één zwemvest.
 • Per boot minimaal één verbanddoos.
 • Per boot minimaal één liter water.
 • Per boot minimaal één set reserve kleding. (Overboord vallen)
 • Per boot minimaal één gevulde reserve brandstoftank.
 • Per boot minimaal één GSM. (Noodsituaties)
 • Per boot een anker + touw. (Noodsituaties en/of kapotte motor)
 • U dient in het bezit te zijn van het telefoonnummer hoofd organisatie. (+31 654272345)
 • Verboden te ankeren in de vaargeul/ bevaarbare zones.

Bootcontrole:

 • De organisatie houdt voorafgaand aan de wedstrijd een algehele boot controle. Na akkoord wordt de "unieke sticker" verstrekt.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om bovengenoemde verplichtingen en veiligheid aspecten continue en zonder beperkingen te controleren.
 • Controleurs dragen de Skills and Stripes veiligheid hesje.

Aansprakelijkheid:

 • Deelname aan Skills and Stripes geschiedt geheel op basis van eigen risico.
 • U dient zich te allen tijde aan alle Nederlandse wettelijke regelgeving te houden. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
 • U dient zich te verzekeren voor verlies, diefstal, beschadiging van eigendommen, ongelukken, etc.
 • Reeds gedane (aan)betalingen op facturen worden niet retour gegeven en dienen derhalve op een eventuele annuleringsverzekering verhaald te worden.

Medische hulp:

 • U dient zich te verzekeren voor ziekte, medische hulp en ongevallen.
 • Bij ongelukken en ziekte dient u zichzelf te melden bij een (lokale) arts.
 • Bij nood belt u het internationale noodnummer: 112
 • Voor kleine kwetsuren kunt u zich te allen tijde melden bij de organisatie.

Diskwalificatie:

 • Bij niet naleven en/of opvolgen van de gestelde reglementen volgt automatisch diskwalificatie.
 • Indien gevangen Baars komt te overlijden, door aanwijsbare redenen van onzorgvuldig handelen door de deelnemers, volgt automatisch diskwalificatie.
 • Deelnemers die te laat arriveren voor aanvang wedstrijd, krijgen binnen het eerste uur een penalty waarbij de eerst gevangen maatse baars komt te vervallen voor de puntentelling bij het later arriveren dan een uur geld algehele diskwalificatie.
 • Bij het uitvallen voor of op de wedstrijddag van één deelnemer van het koppel (ziekte, etc) wordt het team uitgesloten van deelname wedstrijd.
 • Bij moedwillig en onzorgvuldig handelend optreden bij de gevangen Baarzen volgt automatisch gehele diskwalificatie.
 • Bij wangedrag als vechtpartijen, hinderlijke dronkenschap, vernielingen, etc. volgt automatisch gehele diskwalificatie en uitsluiting van verdere deelname.
 • Als deelnemende boten binnen een straal van 50 meter bij elkaar komen ontvangt de naderende boot een gele kaart, bij 2 gele kaarten wordt een team gediskwalificeerd.
 • Bij het vissen met ander kunstaas dan het verkregen pakket van de organisatie volgt automatisch gehele diskwalificatie.
 • Bij het vissen met dode, levende of delen van aasvissen of andere vormen van natuurlijk aas volgt automatisch gehele diskwalificatie.
 • Bij het voeren van alle soorten lok voederen voor of tijdens de wedstrijd volgt automatisch gehele diskwalificatie.
 • Bij het vissen buiten het opgedragen parcours ontvangt het team een gele kaart en verliest zijn laatst gevangen Baars, bij een tweede keer volgt automatisch gehele diskwalificatie.
 • Bij het aan land gaan van deelnemer(s) volgt automatisch gehele diskwalificatie.
 • Indien de organisatie in actie moet komen bij "noodgevallen" door eigenschuld van het koppel (lege brandstoftank, etc.) volgt automatisch gehele diskwalificatie.
 • Diskwalificatie van deelnemers en/of koppels wordt uitsluitend bepaald door de organisatie.
 • Indien u de reglementen denkt te moeten overtreden dient u te allen tijde de organisatie (mondeling c.q. telefonisch) op de hoogte te stellen, ter voorkomen van diskwalificatie.
 • Er mag alleen worden afgeweken van de reglementen in samenspraak en/of in bijzijn van de organisatie.

Richtlijnen t.a.v. vergunningverlener Sportvisserij Zuidwest Nederland:

 • Het wedstrijdparcours dient na afloop schoon te worden achtergelaten.
 • Het wedstrijdparcours tijdig en duidelijk aangeven t.b.v. de "vrije vissers".
 • Zorgvuldig omgaan met de gevangen vis.
 • De organisatie waakt over overlast door derden.
 • Aanwijzingen gegeven door de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Aan het wedstrijdparcours mag geen afval worden achtergelaten.
 • Het is verboden schade toe te brengen aan of rond het wedstrijdparcours.
 • Bij niet naleven van bovengenoemde punten zal de deelnemer(s) worden uitgesloten van verdere deelname en de evt schade worden verhaald.
 • Het officiële document (vergunning) met alle gedragingen en bepalingen ligt ter inzage bij de organisatie.

Voor akkoord:

 • De organisatie van Skills and Stripes kan niet aansprakelijk worden gesteld bij disfunctioneren (software - internet) van uw mobile apparaat. Deelnemers zijn verplicht tot minimaal 2 uur na de laatste wedstrijddag alle wedstrijdfoto´s te bewaren om zodoende de organisatie de einduitslag handmatig - mondeling te kunnen laten bepalen.
 • De deelnemer dient akkoord te gaan met al het gestelde in deze reglementen.
 • Indien u deelneemt aan Skills and Stripes gaat uw automatisch akkoord met de reglementen.
 • Bij uw inschrijving dient u te tekenen dat u akkoord gaat met de reglementen.
 • Indien niet akkoord met de gestelde reglementen, volgt uitsluitsel van deelname aan Skills and Stripes.
 • Deelnemers die moedwillig handelen in strijd met de reglementen en/of frauderen c.q. vals spelen worden uitgesloten voor alle (toekomstige) wedstrijden van Skills and Stripes.
 • Door te erkennen, ondertekenen en akkoord te geven aan alle voorwaarden & reglementen kan de organisatie dus als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Voor vragen/ opmerkingen aangaande reglementen. Neem contact op met de organisatie

Noot: Deze reglementen zijn onderhevig aan evt. wijzigingen en/of aanpassingen. De laatste (up to date) informatie wordt gegeven op de dag voorafgaande de wedstrijddag indien deze afwijken van al het boven gestelde.